PAUL Armenia will be located at a historical building in Yerevan: Co-Chairman of the Board of Directors of the Galaxy Group of Companies Artyom Khachatryan have been released details of the long-awaited project S&P Improved the Outlook on Ameriabank to Positive Global Finance Names Ameriabank the Safest Bank in Armenia "Fall forward": Gurgen Khachatryan, the Co-Founder of the Galaxy Group of Companies, addressed a message to young people in Armenia The Galaxy Group of Companies celebrates 22nd anniversary. The occasion was marked by a special rock-classical concert Thanks to Karen Vardanyan’s support amounting to 105 million AMD, Yerevan Botanical Garden will be revived. Generation A 13 – your chance to be the change Armenian winemakers returned from MUNDUS VINI 2021 international competition with 9 medals, of which 6 gold և 2 silver were brought home by Armenia Wine Winery Humane and spiritual values are eternal Armenia economy minister: Arrival of trucks from Iran to Yerevan is currently solved by bypass road 

ԵԱՏՄ փոխադարձ առևտրի ծավալները կրճատվել են 4.8 տոկոսով. ԵԱՏՀ զեկույց

Economy

Ընթացիկ տարվա հունվար-հունիսին նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ ԵԱՏՄ-ում հիմնական սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշների գծով աճ է գրանցվել, մինչդեռ փոխադարձ և արտաքին առևտրի ծավալները նվազում են արձանագրել։ Դիտարկվող ժամանակահատվածում ԵԱՏՄ-ում արդյունաբերական արտադրանքի ծավալն աճել է 2.6 տոկոսով։

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը հրապարակել է ԵԱՏՄ անդամ երկրների ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակի հիմնական սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշները։

Այսպես, Միության երկրների շարքում արդյունաբերական արտադրանքի ամենաբարձր աճը գրանցվել է  Ղրղզստանում՝ 19.7 տոկոս, այնուհետև Հայաստանում՝ 6.9 տոկոս։ Նշված ժամանակահատվածում արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը կազմել է 583,6 մլրդ ԱՄՆ դոլար։ Ռուսաստանի մասնաբաժինն ընդհանուր արդյունաբերական արտադրանքում 88.4% է, Ղազախստանինը՝ 6.5%, Բելառուսինը՝ 4.5%, Հայաստանինը և Ղրղզստանինը՝ յուրաքանչյուրը 0.3%։ ԵԱՏՄ արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքում ամենամեծ տեսակարար կշիռն ունի վերամշակող արդյունաբերությունը՝ 61.4 տոկոս, ինչը նախորդ տարվա հունվար-հունիսի համեմատ նվազել է 1 տոկոսային կետով։ Հանքարդյունաբերության և քարհանքի մշակման մասնաբաժինն աճել է 1.1 տոկոսով՝ կազմելով 28.4 տոկոս։

2019-ի առաջին կիսամյակում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ Հայաստանում վերամշակող արդյունաբերության որոշ ապրանքատեսակների գծով աճ է գրանցվել։ Ի տարբերություն 2017-ի հունվար-հունիսի նկատմամբ 2018-ի առաջին կիսամյակում գրանցված անկմանը, կտրուկ աճել են վերամշակված կաթի արտադրության ծավալները մոտ 39 տոկոսով, ձավարեղենինը՝ 30.7 տոկոսով։ Աճ են գրանցել նաև կարագի արտադրության ծավալները մոտ 41 տոկոսով։ Կտրուկ կրճատվել են չվերամշակված բուսական յուղի արտադրության ծավալները։

ԵԱՏՄ-ում գյուղատնտեսական արտադրանքի ծավալն աճել է 1.2 տոկոսով։ Բացառությամբ Հայաստանի, մնացած երկրների գծով աճ է գրանցվել, ընդ որում համեմատաբար ամենամեծ աճը գրանցել է Ղազախստանը՝ 3.8 տոկոս։ Հայաստանում գյուղարտադրանքի ծավալները կրճատվել են 6.5 տոկոսով։

Դիտարկվող ժամանակահատվածում շինարարության ծավալներն աճել են 0.8 տոկոսով՝ չնայած Ղրղզստանում և Հայաստանում գրանցված անկմանը՝ համապատասխանաբար  0.1 և 19.1 տոկոսով։

ԵԱՏՄ-ում մանրածախ առևտուրն աճել է 2.1 տոկոսով, մինչդեռ 2018-ի առաջին կիսամյակում 2017-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճը կազմել էր 3.3 տոկոս։ Ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակում մանրածախ առևտրի ամենաբարձր աճը գրանցվել է ՀՀ-ում՝ 5.5 տոկոս, ապա Բելառուսում՝ 5.4 տոկոս։

Աճ են գրանցել են նաև ուղևորաշրջանառության և բեռնաշրջանառության ծավալները, համապատասխանաբար 6.5 և 1.5 տոկոսով։ ՀՀ ուղևորաշրջանառության 2.4 տոկոս աճը հիմնականում պայմանավորված է երկաթուղային տրանսպորտով կատարված ուղևորաշրջանառության՝ 22 տոկոս, ինչպես նաև օդային տրանսպորտաշրջանառության՝ 17.1 տոկոս աճով։ ԵԱՏՄ-ում ուղևորաշրջանառության աճը պայմանավորված է օդային տրանսպորտով ուղևորաշրջանառությամբ՝ 12.9 տոկոս։

Զեկույցում ԵԱՏՄ երկրների փոխադարձ և արտաքին առևտրի ծավալների տվյալները վերաբերում են ընթացիկ տարվա հունվար-մայիս ամիսներին։ Դիտարկվող ժամանակահատվածում փոխադարձ առևտրի ծավալները կրճատվել են 4.8 տոկոսով, իսկ արտաքին առևտրի ծավալները՝ 0.9 տոկոսով։ Բացառությամբ Ղազախստանի և Ղրղզստանի, մնացած երկրներում արտահանման ծավալները կրճատվել են։ Ներմուծման ծավալներն աճել են միայն Բելառուսում և Ղրղզստանում։

 

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
With the help of 300 million AMD aid by Vardanyan brothers, 150 low-income families in Armenia will gain happinessPAUL Armenia will be located at a historical building in Yerevan: Co-Chairman of the Board of Directors of the Galaxy Group of Companies Artyom Khachatryan have been released details of the long-awaited project S&P Improved the Outlook on Ameriabank to Positive Global Finance Names Ameriabank the Safest Bank in Armenia "Fall forward": Gurgen Khachatryan, the Co-Founder of the Galaxy Group of Companies, addressed a message to young people in Armenia The Galaxy Group of Companies celebrates 22nd anniversary. The occasion was marked by a special rock-classical concert Thanks to Karen Vardanyan’s support amounting to 105 million AMD, Yerevan Botanical Garden will be revived. The Drone Show is now in Armenia - an interview with an Armenian company about the details of the novelty in the field of advertising and entertainmentGeneration A 13 – your chance to be the change Armenian winemakers returned from MUNDUS VINI 2021 international competition with 9 medals, of which 6 gold և 2 silver were brought home by Armenia Wine WineryHumane and spiritual values are eternalArmenia economy minister: Arrival of trucks from Iran to Yerevan is currently solved by bypass roadRelatives of soldiers who died in Artsakh war gathered in front of government buildingPolice special forces apprehend young man for shouting against Armenia PMArmenia justice minister: There are human rights violations due to Azerbaijan's policyArmenia PM: Azerbaijan has blocked road to strike at peace agenda put forward by usArmenian Ombudsman talks food, medical services access’ issues amid Azerbaijani crimesUS President believes Russian authorities know names of hackersEthiopia separatists kill 210 civilians4th blast thundered in KabulNewspaper: Criminal case to be initiated over Armenia parliament incidentRussia peacekeepers in Artsakh provide security for start of reservoir constructionWhite House responds to call for Biden's resignation13 new cases of coronavirus reported in Artsakh, including young childrenMissing servicemen’s relatives end demonstration in front of Armenia government buildingNational Security Service: Azerbaijan informed Armenia that one of their border detachments was attackedTRANSFORMATION AND TRUST ARE IMPORTANT FOR SUCCESS IN MODERN BANKING. ARTAK HANESYAN Ameriabank Launches Erebuni BranchAmeriabank. The Largest Taxpayer among Armenian Banks according to the Results of the Second Quarter of 2021 Ameriabank Receives Euromoney Award for Excellence 2021 as the Best Bank in Armenia Moody's revised the Outlook on Ameriabank to Stable Ameriabank’s Mashtots Branch Opened its Doors and Has a Special Offer on Privileged Terms for New ClientsArtak Tovmasyan has announced about the unreliability of electoral lists in parliamentary electionsMy team and I will be a "pressure group" for the next government. ArtakTovmasyanS&P Revised the Outlook on Ameriabank to Stable ''I believe that OeEB and Ameriabank have a great strategic fit’’Ameriabank ready for initial public offering of shares - Managing Director, Financial Institutions for EBRDCatholicos of All Armenians heads for Syunik Province, Artsakh108 new cases of COVID-19 confirmed in ArmeniaAzerbaijan authorities plan to "squeeze" everything from "terrorist show" related to Armenian captivesArmenia acting premier: We had recorded 40% increase in tax revenues according to 2019 resultsPresident: Impossible to ensure peace in region or stay in Artsakh without Russia army joint effortsArmenia judiciary to have 10 more judgesArmenia MFA information department chief: All deputy FMs carrying out their dutiesAmeriabank Announces a Contest for Bank Card Design The construction of the “Eternity Square” has already begun.BSTDB Provides EUR 23 million Loan to Ameriabank to Boost SME Financing in ArmeniaThe gift from benefactor Mikayel Vardanyan to students of Special Educational Complex for Children with Hearing Disorders in the amount of 109 million AMDInterview with Francis MaligeI think that Ameriabank is a very experienced partner with a very-very good knowledge and experience in many fields of financial market, instruments, capital market instruments. Sabine Gaber
Most Popular