Ameriabank. 62.5% Growth in Taxes YOY PAUL Armenia will be located at a historical building in Yerevan: Co-Chairman of the Board of Directors of the Galaxy Group of Companies Artyom Khachatryan have been released details of the long-awaited project S&P Improved the Outlook on Ameriabank to Positive Global Finance Names Ameriabank the Safest Bank in Armenia "Fall forward": Gurgen Khachatryan, the Co-Founder of the Galaxy Group of Companies, addressed a message to young people in Armenia The Galaxy Group of Companies celebrates 22nd anniversary. The occasion was marked by a special rock-classical concert Thanks to Karen Vardanyan’s support amounting to 105 million AMD, Yerevan Botanical Garden will be revived. Generation A 13 – your chance to be the change Armenian winemakers returned from MUNDUS VINI 2021 international competition with 9 medals, of which 6 gold և 2 silver were brought home by Armenia Wine Winery Humane and spiritual values are eternal 

Հոգեբուժական բուժման համաձայնությունը ձևական է․ ՄԻՊ-ը մտահոգություն է հայտնում

Society

Խիստ մտահոգիչ են մնում հոգեբուժարաններում մարդկանց ոչ հոժարակամ բուժման հարցերը, որ խրոնիկ են դարձել: Այս մասին ասված է Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանի զեկույցում։

«Հոգեբուժական բուժման համաձայնությունը ձևական է, և հոգեբուժական կազմակերպությունում՝ մարդիկ զրկվում են ազատությունից` իրավունքների կոպիտ խախտումներով: Դատարանների որոշումները ձևական ու մակերեսային են` առանց բավարար հիմքերի, տիպային (շաբլոնային) ձևակերպումներով են ու որևէ երաշխիք չեն մարդու համար:

Օրինակ՝ Արմաշի առողջության կենտրոն անցյալ տարվա այցը պարզել է, որ տնօրինությունը 19 անձի համար՝ երկու խմբով, միջնորդություն է ներկայացրել դատարան՝ ոչ հոժարակամ բուժում սկսելու նպատակով, որոնցից 7-ի վերաբերյալ դատարանի վճիռներ այցի պահին դեռևս առկա չեն եղել։

Մարդու իրավունքների պաշտպանի՝ որպես Կանխարգելման ազգային մեխանիզմի կողմից ուսումնասիրվել են բոլոր փաստաթղթերը և արձանագրել, որ հիվանդության պատմագրերում բացակայել են «Բժշկական հանձնաժողովային եզրակացության» օրվա կամ դրան նախորդող կամ հաջորդող ժամանակահատվածում բժշկական հանձնաժողովային զննություն իրականացնելու կապակցությամբ գրառումներ: Որոշ դեպքերում հանձնաժողովային եզրակացության արդյունքները հիվանդության պատմության նկարագրերում ավելացված են եղել հավելյալ էջով՝ այն դեպքում, երբ պատմագրերի էջերի քանակը դեռևս սպառված չի եղել։

Պատմագրերում բացակայել են նաև հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձանց բուժումից կամ ստացիոնարում պահվելուց հրաժարվելու մասին գրառումները: Նշված անձանց բժշկական զննությունները և համապատասխան գրառումները շարունակել են կատարվել ընդունված «ձևաչափով»՝ ամիսը մեկ անգամ, և չեն արտացոլել պացիենտի ոչ հոժարակամ բուժում սկսելու հիմքերը:

Ավելին, «Բժշկական հանձնաժողովային եզրակացության» մեջ թեև նշվում է, որ հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձը «…վտանգ է ներկայացնում արտահիվանդանոցային պայմաններում…», կամ «իր հոգեվիճակով խիստ վտանգ է ներկայացնում իր և շրջապատի համար», այնուամենայնիվ՝ պատմագրերում վերոգրյալը հաստատող արձանագրություններ առկա չեն եղել: 

Հիվանդության պատմագրերում միջնորդությանը նախորդող և հաջորդող գրառումները նկարագրված են եղել առանց պացիենտի մոտ հոգեկան վիճակի բացասական դինամիկայի, հիմնականում՝ կայուն, երբեմն նաև դրական դինամիկայով:

Պացիենտների նկատմամբ ոչ հոժարակամ բուժում սկսելու համար դատարան ուղղված ուսումնասիրված միջնորդություններն ունեցել են տիպային բնույթ, հիմնական ձևակերպումները կրկնվել են՝ բացառությամբ պացիենտների անուն ազգանունների և ախտորոշումների։ 
Դատարան ներկայացված բոլոր միջնորդություններում պացիենտների վերաբերյալ արձանագրված է եղել, որ «…քննադատությունն իր հիվանդության հանդեպ բացակայում է, ինչի արդյունքում հրաժարվում է ստացիոնար բուժումից և բուժում չիրականացնելը կարող է վատթարացնել հիվանդի հոգեկան վիճակը», «իր հիվանդության հանդեպ չունի քննադատություն, կարիք ունի ոչ հոժարակամ ստացիոնար բուժման և խնամքի», «խնդրում ենք սույն դիմումը ընդունել վարույթ և ԱԱՀ ենթարկել հոգեբուժական հիվանդանոցում ոչ հոժարակամ հոսպիտալացման և բուժման, քանի որ իր հոգեվիճակով խիստ վտանգ է ներկայացնում իր և շրջապատի համար»:

Ո՛չ միջնորդություններում, ո՛չ էլ հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց հիվանդության պատմագրերում, որպես կանոն, առկա չի եղել հիվանդի՝ ստացիոնարից և բուժումից հրաժարվելու մասին գրառում: Օրինակ, հիվանդության պատմագրում գրառման համաձայն՝ 2020 թվականի մայիսի 26-ին պացիենտն ընդունվել է Արմաշի առողջության կենտրոն՝ հոժարական բուժման, մինչդեռ նույն թվականի դեկտեմբերի 11-ին Կենտրոնի տնօրինությունը միջնորդություն է ներկայացրել վերջինիս նկատմամբ ոչ հոժարակամ բուժում սկսելու նպատակով, այն պարագայում, երբ պացիենտի հիվանդության պատմագրում արված գրառումներում պարբերաբար նշվել է, որ վերջինս «հիմնականում հոգեկան հանգիստ վիճակում է գտնվում», «գիտակցությունը պարզ է», «կոնտակտային մատչելի է», «հարցերին պատասխանում է ըստ էության», «ըմբռնում և պահպանում է ներհիվանդանոցային կարգն ու կանոնը»:

Նշված դեպքերով հիվանդության պատմագրերը չեն արտացոլում ոչ հոժարական բուժում սկսելու որևէ իրավական հիմք: Նշված հանգամանքները լրջագույն մտահոգություն են ստեղծում ոչ հոժարակամ բուժման գործընթացի արհեստական և անհիմն լինելու վերաբերյալ:

Հոսպիտալացման և բուժման իրազեկված համաձայնության պատշաճ ապահովման փոխարեն նման տիպային բնույթ կրող «Բժշկական հանձնաժողովային եզրակացությունների» հիման վրա դատարան ներկայացվող միաբնույթ միջնորդությունները, առանց անձի ռիսկայնության և հիվանդանոցային բուժման անհրաժեշտության վերաբերյալ պատշաճ հիմնավորումների՝ խիստ խնդրահարույց է: 

Հատկապես մտահոգիչ է այն, որ տարիներ ի վեր «հոժարակամ» բուժվող մի խումբ պացիենտներ անհասկանալի հանգամանքներում և միևնույն ժամանակահատվածում դարձել են «խիստ վտանգավոր իրենց և շրջապատի համար», ինչը սակայն որևէ կերպ չի հիմնավորվում վերջիններիս հիվանդության պատմագրերում բուժող բժիշկների կատարած գրառումներով:

Խիստ մտահոգիչ է, որ նման տիպային միջնորդությունները տարակուսանքի տեղիք չեն տվել նաև ոչ հոժարակամ բուժում սկսելու վերաբերյալ դատական ակտեր կայացրած դատավորների մոտ: Ընդհակառակը, դատական ակտի հիմքում, որպես կանոն, դրվել են հոգեբուժական կազմակերպության միջնորդություններում ներկայացված տիպային ձևակերպումները՝ առանց դրանք հիմնավորող բավարար փաստարկների: 

Այդ դատական ակտերը հիմնականում տարբերվել են պացիենտների անուն-ազգանուններով և հիվանդության ախտորոշումներով, ինչը վկայում է այն մասին, որ ոչ հոժարակամ բուժում սկսելու վերաբերյալ դատական ակտերը ևս տիպային բնույթ են կրում:

Մարդու իրավունքների պաշտպանը կրկին շեշտում է, որ հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի անհրաժեշտությունը և դրա ապահովման համար համապատասխան սոցիալական ծառայությունների պակասը կամ բացակայությունը չեն կարող և չպետք է հիմք հանդիսանան ոչ հոժարակամ բուժում սկսելու համար:
Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց համար համայնքահեն ծառայությունների, դրանց բազմատեսակության և հասանելիության ապահովումը պետք է երաշխավորված լինի պետության կողմից:

Նման ծառայությունների բացակայությունը չպետք է արդարացում հանդիսանա պետության համար հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց՝ նրանց կամքին հակառակ շարունակաբար հոգեբուժական կազմակերպություններում պահելու, կամ ոչ հոժարակամ բուժման գործիքակազմի կիրառմամբ ճարահատյալ անձանց ազատությունից զրկելու համար:

Նմանատիպ խնդիրներ Մարդու իրավունքների պաշտպանը՝ որպես կանխարգելման մեխանիզմ, արձանագրել է նաև հոգեբուժական այլ կազմակերպություններում:
Առավել մանրամասն հարցը ներկայացված է Մարդու իրավունքների պաշտպանի՝ որպես կանխարգելման ազգային մեխանիզմ, տարեկան գործունեության զեկույցում»։

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ameriabank. 62.5% Growth in Taxes YOY With the help of 300 million AMD aid by Vardanyan brothers, 150 low-income families in Armenia will gain happinessPAUL Armenia will be located at a historical building in Yerevan: Co-Chairman of the Board of Directors of the Galaxy Group of Companies Artyom Khachatryan have been released details of the long-awaited project S&P Improved the Outlook on Ameriabank to Positive Global Finance Names Ameriabank the Safest Bank in Armenia "Fall forward": Gurgen Khachatryan, the Co-Founder of the Galaxy Group of Companies, addressed a message to young people in Armenia The Galaxy Group of Companies celebrates 22nd anniversary. The occasion was marked by a special rock-classical concert Thanks to Karen Vardanyan’s support amounting to 105 million AMD, Yerevan Botanical Garden will be revived. The Drone Show is now in Armenia - an interview with an Armenian company about the details of the novelty in the field of advertising and entertainmentGeneration A 13 – your chance to be the change Armenian winemakers returned from MUNDUS VINI 2021 international competition with 9 medals, of which 6 gold և 2 silver were brought home by Armenia Wine WineryHumane and spiritual values are eternalArmenia economy minister: Arrival of trucks from Iran to Yerevan is currently solved by bypass roadRelatives of soldiers who died in Artsakh war gathered in front of government buildingPolice special forces apprehend young man for shouting against Armenia PMArmenia justice minister: There are human rights violations due to Azerbaijan's policyArmenia PM: Azerbaijan has blocked road to strike at peace agenda put forward by usArmenian Ombudsman talks food, medical services access’ issues amid Azerbaijani crimesUS President believes Russian authorities know names of hackersEthiopia separatists kill 210 civilians4th blast thundered in KabulNewspaper: Criminal case to be initiated over Armenia parliament incidentRussia peacekeepers in Artsakh provide security for start of reservoir constructionWhite House responds to call for Biden's resignation13 new cases of coronavirus reported in Artsakh, including young childrenMissing servicemen’s relatives end demonstration in front of Armenia government buildingNational Security Service: Azerbaijan informed Armenia that one of their border detachments was attackedTRANSFORMATION AND TRUST ARE IMPORTANT FOR SUCCESS IN MODERN BANKING. ARTAK HANESYAN Ameriabank Launches Erebuni BranchAmeriabank. The Largest Taxpayer among Armenian Banks according to the Results of the Second Quarter of 2021 Ameriabank Receives Euromoney Award for Excellence 2021 as the Best Bank in Armenia Moody's revised the Outlook on Ameriabank to Stable Ameriabank’s Mashtots Branch Opened its Doors and Has a Special Offer on Privileged Terms for New ClientsArtak Tovmasyan has announced about the unreliability of electoral lists in parliamentary electionsMy team and I will be a "pressure group" for the next government. ArtakTovmasyanS&P Revised the Outlook on Ameriabank to Stable ''I believe that OeEB and Ameriabank have a great strategic fit’’Ameriabank ready for initial public offering of shares - Managing Director, Financial Institutions for EBRDCatholicos of All Armenians heads for Syunik Province, Artsakh108 new cases of COVID-19 confirmed in ArmeniaAzerbaijan authorities plan to "squeeze" everything from "terrorist show" related to Armenian captivesArmenia acting premier: We had recorded 40% increase in tax revenues according to 2019 resultsPresident: Impossible to ensure peace in region or stay in Artsakh without Russia army joint effortsArmenia judiciary to have 10 more judgesArmenia MFA information department chief: All deputy FMs carrying out their dutiesAmeriabank Announces a Contest for Bank Card Design The construction of the “Eternity Square” has already begun.BSTDB Provides EUR 23 million Loan to Ameriabank to Boost SME Financing in ArmeniaThe gift from benefactor Mikayel Vardanyan to students of Special Educational Complex for Children with Hearing Disorders in the amount of 109 million AMDInterview with Francis Malige
Most Popular